Sağır ve dilsizler Bir isnadı şiddetle reddediyorlar

Bir gazetede körler, Sağırlar ve dilsizler hakkında bir yazı intizar etmiştir. Bu yazı sağır ve dilsizler cemiyetinin haklı olarak asabiyetini mucip olmuştur. Sağır ve dilsizler cemiyetinden aldığımız bir tezkerede deniliyor ki:
“Bu yazıda bizim için: “Muhtelif insan tabakaları arasında dilencilik gibi başkalarının sırtından geçinmekten başka bir şey yapmazlar.” Deniliyor. Bu isnat yalandır ve bizi tahkir mahiyetindedir. Bi şimdiki cemiyet azası eski dilsiz mektebinin mezunları ve talebeleriyiz. Ve bütün arkadaşlarımız birer sanat sahibidirler. Hemen hepsi muhtelif iş sahalarında çalışarak içinde yaşadıkları cemiyete faydalı birer uzuv olmaya gayret etmektedirler. Hiçbir dilsiz ve hiçbir sağır şimdiye kadar başkalarının sırtından geçinmeyi düşünmemiştir.
Sağır ve dilsizler cemiyeti umumi katibi

Süleyman sırrı bey

19 Şubat 1932 Tarihli Akşam Gazetesi 

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *