Türk İşaret Dilinde Genel Yanlış Anlayışlar

1.Yanlış Anlayışlar: ‘İşaret dili dünyanın her tarafında aynıdır.’
Bu yanlıştır!

Her ülkenin kendi sözcük hazinesi ve dilbilgisi olan kendi işaret dili vardır. Çeşitli ülkelerden gelen sağır insanlar birbirlerinin işaret dillerini kolaylıkla anlayamazlar. Bir duyan insan bir ülkede işaret dili öğreniyorsa, başka bir ülkenin işaret dilini kolaylıkla anlayamaz, ancak diğer işaret dilini ayrıca öğrenmesi gerekir. Hatta bir ülke içerisinde, işaret dili bölgeden bölgeye değişebiliyor.

2. Yanlış Anlayışlar: ‘İşaret dili tam olan bir dil değildir. Sadece bir pantomim ve ya jestleşme şeklindedir, ve kendine özgü bir Dilbilgisi yoktur.’
Bu yanlıştır!

İşaret dilleri tam olan dillerdir. Sesli dilde ifade edilen her şey işaret dilinde de ifade edilebilir. Soyut düşünceler hakkında konuşabilirsiniz, geçmiş hakkında hiçbir şey yapmadığınızda ne olabileceğinden ve sizin konuşmak istediğiniz yeni şeyler için sözcükler üretebilirsiniz. Türk İşaret Dilinde her şey için bir sözcüğünün olmaması doğrudur fakat bu her dil için geçerlidir, sesli veya işaretli. Hiçbir dilde düşünülebilen her şeyin sözcüğü yoktur. Önemli olan gerekli olduğunda bir dilin yapabildiği gibi. İlave olarak, nasıl ki Türk İşaret Dilinde bazı Türkçe ifadeler için sözcük yoktur, Türkçede de bazı Türk İşaret Dili işaretlerinin sözcükleri yoktur. Her iki durumda sözcüğünün anlamı bir cümle ile ifade edilir veya insanlar genel kavram için yeni sözcük üretir.

Ayrıca işaret dillerinin Dil bilgisi olmaması doğru değildir. Tüm işaret dillerinin ayrıntılı ve zor Dil bilgileri vardır ve bu kursun hedeflerinden biri sizin Türk İşaret Dili dil bilgisini öğrenmeniz. Duyan insanlar tarafından kullanılan el hareketleri, başın hareket etmesi ve yüz ifadeleri işaret dilinde de kullanılıyor. Türk İşaret Dilinin dil bilgisi yapısını açıklayan birçok yayımlamalar bulunmaktadır. Unutmayın ki başka bir dilin dil bilgisi nasıl öğreniliyorsa işaret dili dil bilgisi de aynen öyle öğrenilmesi gerekiyor.

3. Yanlış anlayışlar: ’ İşaret dili sesli dile bağlıdır. Sesli dilin eller üzerinde gösterilmesidir.’
Bu yanlıştır!

Her ülkedeki her işaret dilinin kendi yapısı vardır. Bu yapı aynı ülkede konuşulan sesli dilin yapısından çok farklıdır. İşaret dili hiçbir şekilde sesli dile bağlı değildir ve sesli dilin eller üzerinde gösterilmesi değildir. Bu kurs içerisinde öğreneceğiniz Türk İşaret Dili yapılarının bir çoğu Türkçe’ den çok farklıdır ve biz kurs içerisinde her zaman bu farkların neler olduğunu açılayacağız, siz bu farklara özellikle dikkat edersiniz. Türkiye’ deki sağır insanların Türkçeyi öğrenirken zorlanmalarının nedeni, kendilerinin iletişim için kullandığı Türk İşaret Dilinin Türkçeden yapısal olarak çok farklı olmasıdır.

Leave a Comment