Monthly Archives: Mart 2021

Türk İşaret Dilinde Genel Yanlış Anlayışlar

1.Yanlış Anlayışlar: ‘İşaret dili dünyanın her tarafında aynıdır.’Bu yanlıştır! Her ülkenin kendi sözcük hazinesi ve dilbilgisi olan kendi işaret dili vardır. Çeşitli ülkelerden gelen sağır insanlar birbirlerinin işaret dillerini kolaylıkla anlayamazlar. Bir duyan insan bir ülkede işaret dili öğreniyorsa, başka bir ülkenin işaret dilini kolaylıkla anlayamaz, ancak diğer işaret dilini ayrıca öğrenmesi gerekir. Hatta bir […]

İşaret Dili

İşaret dilleri anlamı karşı tarafa iletmek için görsel kanalı kullanan dillere verilen addır. El işaretlerinin (manual) yanında el dışı işaretler (non-manual) ile ifade edilirler. İşaret dilleri kendilerine ait kelime dağarcığı ve dilbilgisel yapısı olan doğal dillerdir [1]. Evrensel olmamakla beraber [2], işaret dilleri arasında çarpıcı benzerlikler de bulunur. Dilbilimciler hem konuşma yoluyla hem de işaret yoluyla yapılan iletişimi doğal dil sayarlar, bu […]

Sağır Toplumuna Genel Bir Bakış

Merhaba sevgili dostlar, Bugün sizlere dünyaya gözümü açtığım andan itibaren içerisinde bulunduğum ve hatta ana dilim olan Türk İşaret Dili’ne ve Sağır Toplumu’na yönelik bilgilendirmelerde bulunacağım. [WPSM_COLORBOX id=258] İşaret dili işitme engelli bireylerin kendi aralarında iletişim kurarken kullandıkları el hareketleri ve yüz mimiklerinden oluşan görsel bir dildir. Konuşma dili gibi karmaşık ve zengin bir yapıya […]