Monthly Archives: Şubat 2021

Yıldız Sağırlar Okulu

Yıldız Sağırlar Okulu, Türkiye’nin sağırlar için eğitim veren ilk resmi okuludur. Geçmişi 1889 yılında açılan Dilsizler Mektebi’ne dayanan okul, günümüzde Fatih Özel Eğitim Meslek Lisesi adıyla İstanbul‘un Fatih semtinde eğitim verir Tarihçe Okul, II. Abdülhamit devrinde İstanbul’da hizmete giren ilk işitme okulunun devamıdır. Dilsizler Mektebi adlı ilk işitme okulu, 30 Eylül 1889’da II. Abdülhamit‘in saltanatı ve Yusuf Kamil Paşa‘nın sadrazamlığı sırasında Maarif […]